خرداد ۵, ۱۴۰۳

درباره ما

گروه مهندسی اِشِل سعی در آن داشته که اطلاعات کاملی از شاخه‌های گوناگون علم و هنر معماری را جمع‌آوری و ارائه دهد. امیدواریم که این فعالیت؛ دسترسی و استفاده از این مطالب را آسان‌تر کرده و در مسیر گسترش این هنر ارزشمند، گامی برداشته باشیم.

گروه مهندسی اِشِل قدر دان زحمات و فعالیت‌های ارزشمند تمامی کسانی که دانش، هنر و عشقشان در این مجموعه و سایر آثار معماری نمایان است، می‌باشد.