خرداد ۵, ۱۴۰۳

درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی

نماد پردازی عدد و شکل

تناظر عدد صفر

تناظر عدد یک / نقطه

تناظر عدد دو / خط

تناظر عدد سه / مثلث

تناظر عدد چهار / مربع

تناظر عدد پنج / پنج ضلعی منتظم

تناظر عدد شش / شش ضلعی منتظم

تناظر عدد هفت / هفت ضلعی

تناظر عدد هشت / هشت ضلعی

تناظر عدد نه / نه ضلعی

تناظر احجام منتظم

دایره کامل‌ترین شکل هندسی

جایگاه دایره در معماری

بهره‌گیری مستقیم و خام از دایره در طرح نقشه معماری

بهره‌گیری از دایرۀ مبنا در ساماندهی

اصول و مفاهیم پایه معماری

مهم‌ترین توصیه‌های نظری اسلام در معماری

سامانه معماری

مهم‌ترین اصول در معماری دوران اسلامی

ابر اصل عدالت محوری در خلق آثار معماری

اصل سیر از کثرت به وحدت

اصل محور بندی فضایی

اصل مرکز گرایی

اصل رده‌بندی یا سلسله مراتب فضایی

اصل استقلال فضاها در عین وحدت آن‌ها

اصل سامان بندی حرکت در درون فضا(سیالیت)

اصل تقدم درون‌گرایی بر برون‌گرایی

انگیزه‌ها و علت‌های مادی(امنیت، اقلیم و . . .)

درون‌گرایی به عنوان نوعی تفکر و جهان بینی

اصل سیر از هندسۀ آفاقی در شهر به هندسۀ انفسی در معماری

اصل سیر از ظاهر به باطن

اصل انتزاع گرایی

اصل نشانه گرایی

اصل برتری فضا بر توده ساختمان

اصل سامان‌بندی چشم انداز

اصل تعامل مکمل میان معماری و طبیعت

اصل رده‌بندی اهداف کمی و کیفی

اهداف ساختاری(رعایت دستاوردهای فنی و مهندسی)

اهداف کارکردی(چند گانگی در کارکرد)

اهداف زیبایی شناسانه(بهره‌گیری از تزئینات مثبت)

اهداف هویت ساز

اصل لزوم تهذیب نفس معماران و شهرسازان

 

تصاویر مربوط به کتاب درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *